Věcný záměr zákona - rekodifikace stavebních úřadů

Josef Vomáčka vznesl tento dotaz dotaz na Svaz měst a obcí ČR

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Svaz měst a obcí ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: Svaz měst a obcí ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - postoj SMO ČR ve vztahu k věcnému záměru stavebního zákona - rekodifikace stavebních úřadů.

K věci mám několik drobných poznámek:
- zřízením Nejvyššího stavebního úřadu dojde k popření tzv. dvojkolejnosti při proběhlé reformě veřejné správy v minulých letech (která dle mého nikdy nebyla dokončena např. III. etapou (sloučením některých ministerstev a tím snížení zaměstnanců ústředních orgánů státní správy);
- příkladem je namátkou zákon č. 36/1960 Sb. (stále platí a za cca 15 let od zřízení samosprávných krajů se s ním nic neudělalo);
- zřejmě na MMR nemají co dělat a vnášejí do zajetého systému další zmatky;
- zřejmě na to stát ty miliardy má (na jedné straně máme super baráky zdravotních pojišťoven a na straně druhé nejsme schopni poskytnout peníze na nemocné děti a např. sbíráme víčka…);
- nemluvím o dalším podstatném navýšení úředníků.

Žádám o odpověď v zákonném termínu pouze elektronickou cestou přes tento portál. Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Oldřich Němec
-----personal data deleted-----

Josef Vomáčka zanechal/a poznámku ()

Odpověď jsem obdržel v písemné podobě na adresu.