Věci upravující programové vybavení PC ve školství

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech zákonů, prováděcích právních předpisů, nařízení, vyhlášek, směrnic, jakožto jiných věcí, které má povinný subjekt k dispozici, upravujících programové vybavení počítačů ve školství, především to, jaké programy s jakými licencemi od jakých autorů mají být instalovány na počítačích v učebnách s počítačovým vybavením.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Vyřizování stížností a žádostí o inf
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6/9/2013

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme Vámi požadovanou informaci.

S pozdravem

odbor legislativy a exekutivního servisu - 61
(vyřizování žádostí o informace a stížností)

From: Lukáš Blažej <[FOI #551 e-mail] ??>
Date: Fri, 30 Aug 2013 13:47:46 +0200
To: epodatelna <Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Věci upravující programové
vybavení PC ve školství

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech zákonů, prováděcích právních předpisů, nařízení,
vyhlášek, směrnic, jakožto jiných věcí, které má povinný subjekt k
dispozici, upravujících programové vybavení počítačů ve školství,
především to, jaké programy s jakými licencemi od jakých autorů mají být
instalovány na počítačích v učebnách s počítačovým vybavením.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #551 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

30/8/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.informaceprovsechny.cz/
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers