Včasné podání vyjádření k usnesení -,Obvodní soud pro Prahu 7

Dotaz byl odmítnut Obvodní soud pro Prahu 7.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, č..52 C 267/218-22
Dne 14.11.2018 jsem od právního zástupce dostala emailem sdělení
Obsahen usnesení je zéjmena výzva,abyste se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila ve věci samé k žalobě.S ohledem na to,že nám usnesení bylo doručeno v pondělí dne 12.11.2018,lhůta pro vyjádření Vám uplyne dne 12.12.2018.
K vyjádření ve věci samé,jsem se k soudu včasně vyjádřila s přílohou (důkazní materiály) .k neexistenci fondu SVJ.
Doporučené psaní došlo dne 5.12.2018 k Obvodnímu soudu pro Prahu 7.
Záznamem soudu došlo ke zmylnění.!Pověření soudního exekutora vydal.Obvodní soud pro Prahu 7 dne 26.11.2018,Dne 04.12.2012 na mém účtu,zůstala 0.Kč,-

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Včasné podání
vyjádření k usnesení -,Obvodní soud pro Prahu 7" s evidenčním číslem
d1700324-ed09-44ba-a1c1-20c30823dc55 a s běžným číslem 34940/2018 bylo
doručeno dne 06.12.2018 20:36:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Včasné podání
vyjádření k usnesení -,Obvodní soud pro Prahu 7" s evidenčním číslem
d1700324-ed09-44ba-a1c1-20c30823dc55 a s běžným číslem 34940/2018,
doručené dne 06.12.2018 v 20:36:11 a ověřené dne 06.12.2018 v 20:38:52,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 292/2018" a ke zpracování dne
19.12.2018 v 16:28:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Obvodní soud pro Prahu 7 k vyřízení mé žádosti 'Včasné podání vyjádření k usnesení -,Obvodní soud pro Prahu 7'.

Dne 05.12..2017 Obvodní soud pro Prahu 7 převzal vyjádření k Usnesení č.52 C 267/2018-22, veškeré důkazní materiály .
čl.1.odst.1 Ústavy je Český stát právním státem založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana.Bez jasnosti pravidel nejsou naplněny charakteristiky práva,a tak nejsou naplněny základní charakteristiky práva,a tak nejsou ani uspokojeny požadavky formálního právního státu.
Žádám rozhodnutí k mému vyjádření ve věci SVJ-( zpronevěra,šikana)

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Včasné
podání vyjádření k usnesení -,Obvodní soud pro Prahu 7" s evidenčním
číslem 6b49a969-e248-4a19-9ee2-1d858392b2d4 a s běžným číslem 2814/2019
bylo doručeno dne 18.01.2019 21:36:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.