Výběrové řízení pro podporu značky Klasa

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych vás požádal o bližší informace o výsledcích výběrového
řízení na komunikaci značky Klasa, které proběhlo na podzim tohoto
roku (2012).

1. Prosím sdělte mi seznam všech agentur, které se výběrového
řízení zúčastnily.
2. Prosím vysvětlete jakým způsobem byla vybrána vítězná agentura a
podle jakých kritérií se hodnotilo.
3. Prosím poskytněte mi zadávací dokument, který agentury obdržely
pro účast na výběrovém řízení, který předpokládám obsahuje otázky a
požadavky, které agentury musely ve výběrovém řízení zodpovědět.
4. Můžete mi prosím také sdělit jestli vám nějaká fyzická či
právnická osoba pomáhala ve výběrovém řízení a sdělit mi její
jméno.
5. Podle veřejně dostupných informací rozpočet kampaně Klasa je 310
000 000 Kč. Můžete mi prosím sdělit jakým způsobem byl tento
rozpočet stanoven jaké nástroje či přístupy jste použili na určení
výše tohoto rozpočtu.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny,

8 příloh

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Rokosová Irena
Státní zemědělský intervenční fond

20/11/2012

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám dopis s odpovědí a požadované dokumenty na Vaši
žádost o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 14.11.2012.

Přílohy:
Odpověď
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1b
Příloha č. 1a
Tabulka jednotkových cen
Souhrnná tabulka nabídkových cen
Vzor Rámcové smlouvy
Informace o výsledcích kampaně 2009-2011

S pozdravem

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: [[1]email address]

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, Instituce [Státní
zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně
adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné
použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel
nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

[2]ukázat citované pasáže

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/request/vbr...