Výběrové řízení pro podporu značky Klasa

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Státní zemědělský intervenční fond

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych vás požádal o bližší informace o výsledcích výběrového řízení na komunikaci značky Klasa, které proběhlo na podzim tohoto roku (2012).

1. Prosím sdělte mi seznam všech agentur, které se výběrového řízení zúčastnily.
2. Prosím vysvětlete jakým způsobem byla vybrána vítězná agentura a podle jakých kritérií se hodnotilo.
3. Prosím poskytněte mi zadávací dokument, který agentury obdržely pro účast na výběrovém řízení, který předpokládám obsahuje otázky a požadavky, které agentury musely ve výběrovém řízení zodpovědět.
4. Můžete mi prosím také sdělit jestli vám nějaká fyzická či právnická osoba pomáhala ve výběrovém řízení a sdělit mi její jméno.
5. Podle veřejně dostupných informací rozpočet kampaně Klasa je 310 000 000 Kč. Můžete mi prosím sdělit jakým způsobem byl tento rozpočet stanoven jaké nástroje či přístupy jste použili na určení výše tohoto rozpočtu.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Rokosová Irena, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den,

abychom Vám mohli odpovědět na Váš dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s ustanovením §14 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., je nutné uvádět též datum narození a trvalé bydliště nebo adresu pro doručování žadatele.

S pozdravem

Irena Rokosová
Oddělení komunikace

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T: +420 222 871 414
E: [email address]

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

ukázat citované pasáže