Vazební důvody - procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika procentech případů byl aplikován.
- v jakém procentu byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody a jaké procento mezi vazebními důvody představovaly.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem c3c6d341-7728-4853-968b-e4830e77ccd9 a s běžným číslem
7005/2021 bylo doručeno dne 05.02.2021 23:48:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem c3c6d341-7728-4853-968b-e4830e77ccd9 a s běžným číslem
7005/2021, doručené dne 05.02.2021 v 23:48:34 a ověřené dne 05.02.2021 v
23:54:53, bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 27/2021" a ke zpracování
dne 08.02.2021 v 09:01:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Jana, Okresní soud v Karlových Varech

3 přílohy

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17

360 33 Karlovy Vary

 

 

Vážený pane Havrdo,

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené soudu dne
5. 2. 2021 v příloze zasíláme odpověď s požadovanými údaji. Žádáme Vás o
potvrzení přijetí e-mailu a jeho příloh, a to odesláním odpovědi na tento
e-mail – „Potvrzuji přijetí e-mailu a jeho příloh“.

 

S pozdravem

 

Jana Krejčová

rejstříková vedoucí Si