Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vazební důvody - procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Filip Havrda vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Domažlicích

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Filip Havrda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Domažlicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika procentech případů byl aplikován.
- v jakém procentu byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody a jaké procento mezi vazebními důvody představovaly.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 90de6201-6d7d-4765-ab88-3a7a3c24b7f3 a s běžným číslem
3328/2021 bylo doručeno dne 05.02.2021 23:48:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Domažlicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 90de6201-6d7d-4765-ab88-3a7a3c24b7f3 a s běžným číslem
3328/2021, doručené dne 05.02.2021 v 23:48:09 a ověřené dne 05.02.2021 v
23:54:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "15 SI 16/2021" a ke zpracování
dne 08.02.2021 v 08:37:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Domažlice

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zdeborová Jana, Okresní soud v Domažlicích

2 přílohy

Okresní soud v Domažlicích 

 Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, 

tel.: 377 867 800, fax: 377 867 881, e‑mail: [1]Instituce [Okresní soud v Domažlicích vyžaduje e-mail],
IDDS: qgwabtq

Naše značka: 15 Si 16/2021 Vážený pan
Filip Havrda
Vaše značka: Zábrodí 163
549 41 Zábrodí
Vyřizuje: Jana Zdeborová,
DiS.  

DNE: 2. 12. 2021 e-mail:
[FOI #8769 e-mail] ??

 

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb..

 

Zároveň Vás žádám o potvrzení přijetí této zprávy.

 

Děkuji

 

S pozdravem

 

 

Jana Zdeborová, DiS., dozorčí úřednice

Okresní soud v Domažlicích

Paroubkova 228

344 01 Domažlice

tel. 377 867 830

[2][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Okresní soud v Domažlicích vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.