Vazební důvody - procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Filip Havrda vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 3

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 3 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika procentech případů byl aplikován.
- v jakém procentu byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody a jaké procento mezi vazebními důvody představovaly.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 76425bb2-ef9d-4b23-94ea-ed407a7afb8b a s běžným číslem
7326/2021 bylo doručeno dne 02.02.2021 21:38:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 76425bb2-ef9d-4b23-94ea-ed407a7afb8b a s běžným číslem
7326/2021, doručené dne 02.02.2021 v 21:38:25 a ověřené dne 02.02.2021 v
21:48:07, bylo přiřazeno ke spisovým značkám "53 SI 27/2021" a ke
zpracování dne 03.02.2021 v 09:43:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Valehrachová Dana, Obvodní soud pro Prahu 3

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Obvodnímu
soudu pro Prahu 3 dne 2.2.2021 a byla zapsána pod spisovou značkou 53 Si 
27/2021, Vám v příloze zasílám přípis ze dne 3.2.2021. 

Žádáme o potvrzení převzetí uvedené písemnosti (písemností):

·         přípis z 3.2.2021

Shora uvedené písemnosti jsou Vám doručovány na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Žádáme
proto o potvrzení převzetí shora uvedené písemnosti (písemností) a to
zprávou podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 9 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, bude písemnost
(písemnosti) doručována znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 9 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnost doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2
z.č. 500/2004 Sb., správní řád).

S pozdravem,

Dana Valehrachová

ředitelka správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 413, 773 785 732

e-mail: [emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]

Povinný subjekt: Valehrachová Dana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, potvrzuji doručení odpovědi na mou žádost, děkuji.

Filip Havrda