Vazební důvody - procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud Plzeň-město měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 5a70bdc1-cd2d-4793-b94f-c57d4566cfd2 a s běžným číslem
11895/2021 bylo doručeno dne 09.02.2021 20:35:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
procentuální zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 5a70bdc1-cd2d-4793-b94f-c57d4566cfd2 a s běžným číslem
11895/2021, doručené dne 09.02.2021 v 20:35:10 a ověřené dne 09.02.2021 v
20:39:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 99/2021" a ke zpracování
dne 10.02.2021 v 10:08:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-Město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Čadová Petra, Okresní soud Plzeň-město

2 přílohy

V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost doručenou podepsanému soudu
dne 9. 2. 2021.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Petra Čadová

vedoucí rejstříku Si a Spr

Okresního soudu Plzeň-město

 

Plzeň 12. 2. 2021