Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Filip Havrda vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Karviné

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Karviné

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 4881b98a-399e-428e-aef7-2a205f8f02a3 a s běžným číslem
16165/2021 bylo doručeno dne 12.02.2021 23:38:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karviné

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 4881b98a-399e-428e-aef7-2a205f8f02a3 a s běžným číslem
16165/2021, doručené dne 12.02.2021 v 23:38:09 a ověřené dne 12.02.2021 v
23:39:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "19 SI 45/2021" a ke zpracování
dne 15.02.2021 v 08:57:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sznapková Monika, Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vážený pane Havrdo,

 

v Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím zasílám v příloze požadovaná rozhodnutí.

 

Přeji hezký den.

 

 

Monika Sznapková

pověřena poskytováním informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Okresní soud v Karviné

park Bedřicha Smetany 176/5

733 01  Karviná – Fryštát

 

tel: 596 390 417