Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Filip Havrda vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Třebíči

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Třebíči

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 5e4b1978-9a92-4cca-bce8-2da87da38ca1 a s běžným číslem
4254/2021 bylo doručeno dne 12.02.2021 23:35:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Třebíči

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 5e4b1978-9a92-4cca-bce8-2da87da38ca1 a s běžným číslem
4254/2021, doručené dne 12.02.2021 v 23:35:46 a ověřené dne 12.02.2021 v
23:39:54, bylo přiřazeno ke spisové značce "16 SI 48/2021" a ke zpracování
dne 15.02.2021 v 13:22:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Třebíč

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Petlachová Ludmila, Okresní soud v Třebíči

2 přílohy

  • Attachment

    stejnopis K 16 SI 48 2021 02 16 08 18 58 P pis pouze hlavi ka opk Filip Havrda 1 dokument.docx

    27K Download View as HTML

  • Attachment

    smime.p7s

    10K Download

Vážený pane Havrdo,

v příloze Vám na pokyn vyšší soudní úřednice Mgr. Bc. Jaroslavy Valáškové
zasílám odpověď na Váš dotaz dle z. č. 106/99 Sb.

 

S pozdravem

 

Ludmila Petlachová

vedoucí soudní kanceláře

OS Třebíč