Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 75616d75-3efe-4815-960c-8fef8b71cdca a s běžným číslem
7348/2021 bylo doručeno dne 09.02.2021 20:40:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 75616d75-3efe-4815-960c-8fef8b71cdca a s běžným číslem
7348/2021, doručené dne 09.02.2021 v 20:40:14 a ověřené dne 09.02.2021 v
20:54:39, bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 126/2021" a ke
zpracování dne 10.02.2021 v 08:25:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Hradec Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Tomáše Nypla na Vaši
žádost o informace ze dne 9. 2. 2021.

 

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto emailu, které nám
slouží jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000958

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]