Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Čekáme, až si Filip Havrda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 487371b0-1dfe-4499-adc3-9f08d113cb40 a s běžným číslem
4357/2021 bylo doručeno dne 20.02.2021 00:44:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 487371b0-1dfe-4499-adc3-9f08d113cb40 a s běžným číslem
4357/2021, doručené dne 20.02.2021 v 00:44:02 a ověřené dne 20.02.2021 v
00:54:14, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 36/2021" a ke zpracování
dne 22.02.2021 v 08:19:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Rychnov nad Kněžnou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Červinková Jana Bc., Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost podle zák. č. 106/99 Sb. a žádám
o potvrzení převzetí z důvodu doručení.

 

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jana Červinková

správce aplikace a dozorčí úředník

 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Svatohavelská 93

516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.:     +420 494 548 311

mobil: +420 778 435 533

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.