Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Čekáme, až si Filip Havrda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 3ab5b8a0-7447-4f3d-98a9-d109b0f656cc a s běžným číslem
10213/2021 bylo doručeno dne 16.02.2021 23:06:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 3ab5b8a0-7447-4f3d-98a9-d109b0f656cc a s běžným číslem
10213/2021, doručené dne 16.02.2021 v 23:06:16 a ověřené dne 16.02.2021 v
23:09:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "53 SI 39/2021" a ke zpracování
dne 17.02.2021 v 11:59:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Valehrachová Dana, Obvodní soud pro Prahu 3

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Obvodnímu
soudu pro Prahu 3 dne 16.2.2021 a byla zapsána pod spisovou značkou 53
Si  39/2021, Vám v příloze zasílám přípis ze dne 1.3.2021. 

Žádáme o potvrzení převzetí uvedené písemnosti (písemností):

·         přípis z 1.3.2021

Shora uvedené písemnosti jsou Vám doručovány na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Žádáme
proto o potvrzení převzetí shora uvedené písemnosti (písemností) a to
zprávou podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 9 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, bude písemnost
(písemnosti) doručována znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 9 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnost doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2
z.č. 500/2004 Sb., správní řád).

S pozdravem,

Dana Valehrachová

ředitelka správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 413, 773 785 732

e-mail: [2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.