Povinný subjekt: Okresní soud v Kroměříži

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem a6aff0ea-5432-4c6a-8ab4-1e216b82659d a s běžným číslem
4969/2021 bylo doručeno dne 14.02.2021 09:56:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kroměříži

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem a6aff0ea-5432-4c6a-8ab4-1e216b82659d a s běžným číslem
4969/2021, doručené dne 14.02.2021 v 09:56:01 a ověřené dne 14.02.2021 v
10:09:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 60/2021" a ke zpracování
dne 15.02.2021 v 08:36:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Kroměříž

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekaninova Jarmila Mgr., Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Dobrý den,

 

k pokynu předsedy soudu v příloze zasílám výzvu Vaší žádosti podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 2. 2021.

 

Obratem, nejpozději do tří dnů, nám prosím potvrďte doručení.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jarmila Sekaninová

Okresní soud v Kroměříži