Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Filip Havrda vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Pardubicích

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Filip Havrda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Pardubicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem ebf9618e-cc91-4329-8f21-d37d8365d201 a s běžným číslem
8905/2021 bylo doručeno dne 14.02.2021 09:55:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Pardubicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaiserová Ivana Mgr.Bc., Okresní soud v Pardubicích

2 přílohy

Zpráva pro p. Filipa Havrdu

41 Si 62/2021

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám informaci poskytnutou v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., v platném znění.

 

S pozdravem

 

Ivana Kaiserová

 

Česká republika – Okresní soud v Pardubicích

Mgr.Bc. Ivana Kaiserová

ředitelka správy soudu

Tel:  466 535 756, 466 750 225

Fax:  466 530 345

Okresní soud v Pardubicích

Na Třísle 118

530 95  Pardubice

[1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

ID:  5h6abkg

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.