Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vazební důvody - početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby

Filip Havrda vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Šumperku

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Filip Havrda přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Šumperku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu shora uvedeného zákona zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

- jaký byl nejčastější důvod vzetí obviněného do vazby v letech 2020, 2019 a 2018 z uvedených (vazba koluzní, předstižná, útěková, předstižná + útěková, předstižná + koluzní, koluzní + útěková, koluzní + předstižná + útěková, ostatní) u Vašeho soudu a v kolika případech byl v jednotlivých letech aplikován.
- v kolika případech byly zastoupeny při rozhodování o vzetí obviněného do vazby ostatní uvedené vazební důvody v letech 2020, 2019, 2018.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 31ababcd-3e57-4dea-a93b-30e35ad10ac4 a s běžným číslem
5977/2021 bylo doručeno dne 12.02.2021 23:39:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Šumperku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vazební důvody -
početní zastoupení při rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby" s
evidenčním číslem 31ababcd-3e57-4dea-a93b-30e35ad10ac4 a s běžným číslem
5977/2021, doručené dne 12.02.2021 v 23:39:25 a ověřené dne 12.02.2021 v
23:54:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "27 SI 72/2021" a ke zpracování
dne 15.02.2021 v 09:32:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Šumperk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

2 přílohy

Česká republika - Okresní soud Šumperk
Komu: [FOI #8804 e-mail] ??
Zpracoval/a: Zuzana Kolářová

Věc: 27 Si 72/2021-3 sdělení

Vážený pane,
v příloze Vám zasíláme sdělení čj. 27 Si 72/2021-3.

Současně Vás žádáme, abyste nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy přijetí této zprávy
soudu potvrdil, aby mohla být zásilka považována za doručenou (§ 19 odstavec 9 správního řádu).

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 12
787 73 Šumperk
tel. 583 313 953

Přílohy: D2K67CF.tmp.PDF

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 31094/2021
Evidenční číslo podání: 066d5b38-2d47-4e69-ad48-e0df6305edcb
Bylo podáno e-mailem dne 12.08.2021 13:21:35
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: 27 Si 72/2021-3 sdělení
Počet podaných příloh: 1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Havrda prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.