Variantní řešení koncepce dalšího snižování poplatků za OZE v ceně elektřiny a rovněž dalších poplatků zatěžujících podnikatelské subjekty

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu "Informace o plnění úkolu „Variantní řešení koncepce dalšího snižování poplatků za OZE v ceně elektřiny a rovněž dalších poplatků zatěžujících podnikatelské subjekty“ pro jednání Vlády ČR včetně všech již v minulosti poskytnutých informací ke stejnému úkolu

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 13.10.2014 12:42:14
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Variantní řešení konc...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0FHZ8G

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 13.10.2014 12:42:14

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 48272/2014
Datum zaevidování / Submission date: 13.10.2014 13:00:14
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

12 příloh

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu