V olby do Senátu

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Všude se dovídáme kolik procent voličů volilo ale nevíme vlastně kolik občanů volilo naše zbytečném senátory.
10 nebo 50 voličů, to nevíme a proto se ptám, kolik voličů volilo ??

S přátelským pozdravem,

Klouda otto, řč. 3107500/228 , 28161 Kouřim , Mírové náměstí 80

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.10.2016 17:01:47 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - V olby do Senátu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.10.2016 17:01:47 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - V olby d...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 16.10.2016 17:01:47
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX036LF0A.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Krausová Zuzana, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

 

Dobrý den,

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz.

 

S pozdravem

Krausová Zuzana

 

[1]logo_cmyk

 

Odbor všeobecné správy

oddělení voleb

Náměstí Hrdinů 3

140 21  Praha 4

 

Tel.: 974 817 377,8

Fax: 974 816 873

E-mail: [2][emailová adresa]

Web: [3]http://www.mvcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mvcr.cz/