Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nikola Tajerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Uznání studijního oboru zaměstnavatelem

Nikola Tajerová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Nikola Tajerová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Nikola Tajerová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
předem děkuji za odpověď na můj dotaz.
Jsem učitelka v mateřské škole. Nyní jsem na rodičovské dovolené a koncept naší školky se mírně změnil. Do tříd se začaly přijímat děti se speciálními potřebami. Jsou do běžných tříd integrovány.
Mně je tento přístup sympatický, jelikož jsem se k tomuto i vzdělávala. Jen můj nynější zaměstnavatel mi nechce mnou dosažené vzdělání uznat. Prý podle kódu oboru vzdělání nesplňují.
Studovala jsem na Jihočeské univerzitě, na Pedagogické fakultě bakalářský studijní program B7507 Specializace v pedagogicke ve studijním oboru 7531R001 Učitelství pro mateřské školy. V rámci svého oboru jsem studovala i specializaci na Speciální pedagogiku, ze které jsem i vykonala státní závěrečnou zkoušku.
Své studium jsem ukončovala bakalářskou prací na téma Uplatnění systému rehabilitace v péči o předškolní dítě s tělesným postižením. Tuto práci jsem psala v rámci své praxe v centru Arpida.
Rozumím, že speciální pedagogika není mým přímým oborem. Ale přeci musí něco znamenat mé tříleté studium speciální pedagogiky, i v rámci specializace k oboru, s ukončením závěrečnou státní zkouškou.
Jak tedy mohu plně uplatnit své vzdělání? Nebo to není možné?
S přátelským pozdravem,

Nikola Tajerová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uznání
studijního oboru zaměstnavatelem', zaslané '20.09.2019 15:01:59' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XQVWN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

vzděláním v programu Specializace v pedagogice, obor Učitelství pro
mateřské školy jste získala kvalifikaci pouze běžné mateřské školy.

Můžete vyučovat v běžné MŠ, v běžné třídě, v této třídě mohou být
integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro takovou třídu
požadavek kvalifikace splňujete.

Problém nastane v případě, že by se jednalo o školu nebo třídu zřízenou
podle § 16 odst. 9 školského zákona. V tomto případě byste kvalifikaci
nesplnila a bylo by nutné její doplnění dle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, např.
vzděláním v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
speciální pedagogiku.

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

 

[1]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 814

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nikola Tajerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.