Uznání kvalifikace

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jana Květová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se Vás touto cestou zeptat, zda splňuji kvalifikaci pro výkon práce učielky ZŠ pro děti se speciálními potřebami. Jsem absolventkou studia Pedagogické fakulty ZČU v Plzni - obor učitelství 1.st.ZŠ s rozšířeným studiem speciální pedagogiky (všechny zápočty, zkoušky, souvislá praxe byly v rámci čtyřletého denního studia úspěšně splněny v řádném termínu. Obhájila jsem rovněž diplomovou práci na katedře pedagogiky na téma speciální pedagogiky "Autismus jako pedagogicko-psychologický problém". Studium jsem zakončila vykonáním SZZ a získáním titulu Mgr. Rozšířené studium speciální pedagogiky však na diplomu uvedené nemám.

S přátelským pozdravem,

Jana Květová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uznání
kvalifikace', zaslané '15.06.2016 07:33:29' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XKNVR

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"