Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslava Kovářová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Uznání kvalifikace

Čekáme, až si Jaroslava Kovářová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslava Kovářová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,v roce 1992 jsem ukončila magisterské studium na UK Praha obor učitelství pro speciální školy,dále jsem absolvovala na UK Praha dvouleté specializační studium výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ zkouškou Školní a poradenská psychologie, doplnkově ještě studium k získání kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením, dostala jsem nabídku speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologické poradně,mám dostatečnou kvalifikaci.Děkuji

S přátelským pozdravem, Jaroslava Kovářová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uznání
kvalifikace', zaslané '08.10.2015 15:27:57' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT5XSAVB

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Fridrichová Marie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní magistro,

vzděláním v magisterském studijním programu v oboru Učitelství pro
speciální školy, který jste ukončila v roce 1992 na UK, jste kvalifikaci
speciální pedagožky podle § 18 písm. a) zákona č. 563/204 Sb. získala.

S pozdravem

Mgr. Marie Fridrichová

oddělení DVPP a  kariérního systému pedagogických pracovníků

[1]cid:image001.jpg@01CF079A.93CA2410

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 674

e-mail: [2][email address]

[3]www.msmt.cz

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-zako...

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslava Kovářová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.