Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Milena Janštová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Uznání aprobace

Čekáme, až si Milena Janštová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Milena Janštová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jsem absolventkou magisterského studia, Pedagogické fakulty, Masarykovy univerzity v Brně, studijního programu Učitelství pro základní školy - obor Učitelství výtvarné výchovy a technické výchovy pro ZŠ.
Po ukončení studia jsem pracovala 5 let jako učitelka na 1. stupni ZŠ.
Paní ředitelka, posléze pan ředitel se obraceli na MŠMT s dotazem ohledně uznání mojí kvalifikace - v tu dobu bez problémů.
Nyní, v novém zaměstnání (po mateřské dovolené), by paní ředitelka potřebovala potvrdit, zda je moje kvalifikace pro učitelství na 1. stupni ZŠ dostatečná.

Velice děkuji za zpětnou vazbu.
S přáním pěkného dne,

Milena Janštová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uznání
aprobace', zaslané '03.03.2022 13:24:33' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXBVNY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Janštová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy (v daném případě Učitelství výtvarné výchovy a technické výchovy), pak v současné době nesplňujete podmínku odborné kvalifikace učitelky 1. stupně základní školy.

Odborná kvalifikace učitele 1.stupně základní školy je upravena v § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (ZPP).

Přihlédneme-li k Vašemu dosavadnímu vzdělání, můžete získat kvalifikaci učitelky 1. stupně základní školy vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou (CŽV) a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně základní školy v délce trvání nejméně 200 hodin dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 317/2005 Sb., nebo doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 ZPP.

S pozdravem

Jana Kubiasová

-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Milena Janštová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.