Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Ministerstvo dopravy.

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den. Mám řidičské oprávnění skupiny B + E. Kupuji dodávkový tahač o celkové nosností 3.5 tuny. Pohotovostní je 2.090 kg. Nosnost spojovacího zařízení je 6.910 kg. Návěs jaké celkové hmotnosti mohu připojit a jaká bude užitná hmotnost např. u návěsu který má pohotovostní hmotnost 2.500 kg.

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 21.08.2019 19:51:00
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Užitná nosnost návěsové
dodávky do 3.5 t.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 21.08.2019 19:51:00
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Užitná nosnost
návěsové dodávky do 3.5 t.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

8 příloh

Vážený pan

Šimandl Daniel                              e-mail:
[1][FOI #7840 e-mail] ??

 

 

Naše č.j.360/2019-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 21. 8. 2019 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 21. 8. 2019,
které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
45658/2019-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Mám řidičské oprávnění skupiny B + E. Kupuji dodávkový tahač o celkové
nosností 3.5 tuny. Pohotovostní je 2.090 kg. Nosnost spojovacího zařízení
je 6.910 kg. Návěs jaké celkové hmotnosti mohu připojit a jaká bude užitná
hmotnost např. u návěsu který má pohotovostní hmotnost 2.500 kg.

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy, sdělujeme
Vám na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních
vozidel, odd. schvalování vozidel,  následující vysvětlení. Spojitelnost
souprav řeší §3 a §4 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a
spojitelnosti vozidel, kterou přikládáme. Ministerstvo dopravy vydalo
informaci „Určení největší povolené hmotnosti jízdní soupravy“
[2]https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-...
. Zde najdete vymezení pojmu „největší povolená hmotnost jízdní soupravy“,
případně vysvětlení, co tento pojem znamená a jak lze největší povolenou
hmotnost jízdní soupravy zjistit, určit, či vypočítat. Výpočet dle zadání
bohužel nelze provést, a to  mj. i proto, že nosnost spojovacího zařízení
je 6.910 kg není jednoznačný zákonný pojem, který by umožnil přiřadit údaj
ke způsobu výpočtu.

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [12]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7840 e-mail] ??
2. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-...
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. http://www.dopravniinfo.cz/

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o doplnění informací Ministerstvo dopravy k vyřízení mé žádosti 'Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.'.

Co se týká hmotností soupravy jsem Vaší odpovědí uspokojen Děkuji. Ale můj dotaz ještě byl :
Jakou celkovou hmotnost soupravy mohu řídit s řidičským oprávněním skupiny B + E . Dle vyhlášky je to 8 750kg , jenže je prý vydaný dodatek , který říká že je to omezené na 7000 kg.
Jinde se zase říká že přípojné vozidlo nesmí přesáhnout 3500 kg. Proto vznáším tento dotaz , protože jsem to řešil s Policií CR, zkušebním komisařem autoškoly, a dalšími lidmi , kteří se v této problematice pohybují a každý říká něco jiného.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/uzitna_...

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 06.09.2019 21:50:27
Předmět zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Užitná
nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 06.09.2019 21:50:27
Subject of the message: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport