Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.

Dotaz byl úspěšný.

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den. Mám řidičské oprávnění skupiny B + E. Kupuji dodávkový tahač o celkové nosností 3.5 tuny. Pohotovostní je 2.090 kg. Nosnost spojovacího zařízení je 6.910 kg. Návěs jaké celkové hmotnosti mohu připojit a jaká bude užitná hmotnost např. u návěsu který má pohotovostní hmotnost 2.500 kg.

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 21.08.2019 19:51:00
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Užitná nosnost návěsové
dodávky do 3.5 t.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 21.08.2019 19:51:00
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Užitná nosnost
návěsové dodávky do 3.5 t.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

8 příloh

Vážený pan

Šimandl Daniel                              e-mail:
[1][FOI #7840 e-mail] ??

 

 

Naše č.j.360/2019-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 21. 8. 2019 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 21. 8. 2019,
které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
45658/2019-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Mám řidičské oprávnění skupiny B + E. Kupuji dodávkový tahač o celkové
nosností 3.5 tuny. Pohotovostní je 2.090 kg. Nosnost spojovacího zařízení
je 6.910 kg. Návěs jaké celkové hmotnosti mohu připojit a jaká bude užitná
hmotnost např. u návěsu který má pohotovostní hmotnost 2.500 kg.

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy, sdělujeme
Vám na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních
vozidel, odd. schvalování vozidel,  následující vysvětlení. Spojitelnost
souprav řeší §3 a §4 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a
spojitelnosti vozidel, kterou přikládáme. Ministerstvo dopravy vydalo
informaci „Určení největší povolené hmotnosti jízdní soupravy“
[2]https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-...
. Zde najdete vymezení pojmu „největší povolená hmotnost jízdní soupravy“,
případně vysvětlení, co tento pojem znamená a jak lze největší povolenou
hmotnost jízdní soupravy zjistit, určit, či vypočítat. Výpočet dle zadání
bohužel nelze provést, a to  mj. i proto, že nosnost spojovacího zařízení
je 6.910 kg není jednoznačný zákonný pojem, který by umožnil přiřadit údaj
ke způsobu výpočtu.

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [12]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7840 e-mail] ??
2. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-...
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. http://www.dopravniinfo.cz/

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o doplnění informací Ministerstvo dopravy k vyřízení mé žádosti 'Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.'.

Co se týká hmotností soupravy jsem Vaší odpovědí uspokojen Děkuji. Ale můj dotaz ještě byl :
Jakou celkovou hmotnost soupravy mohu řídit s řidičským oprávněním skupiny B + E . Dle vyhlášky je to 8 750kg , jenže je prý vydaný dodatek , který říká že je to omezené na 7000 kg.
Jinde se zase říká že přípojné vozidlo nesmí přesáhnout 3500 kg. Proto vznáším tento dotaz , protože jsem to řešil s Policií CR, zkušebním komisařem autoškoly, a dalšími lidmi , kteří se v této problematice pohybují a každý říká něco jiného.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/uzitna_...

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 06.09.2019 21:50:27
Předmět zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Užitná
nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 06.09.2019 21:50:27
Subject of the message: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Č.j. 391/2019-072-Z106/4

 

Vážený pan

Daniel Šimandl                                       e-mail:
[1][FOI #7840 e-mail] ??

 

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

 

Vážený pane Šimandle,

 

dne 6. 9. 2019 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla zaregistrována
podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p. 48436/2019-MD-CKDP a požadujete
v ní poskytnutí informací– cit.: „…Jakou celkovou hmotnost soupravy mohu
řídit s řidičským oprávněním skupiny B + E…“     

Věcně příslušný Odboru agend řidičů k Vaší žádosti sděluje následující
informace.

 

Rozsah řidičského oprávnění skupiny B+E je stanoven v platném znění § 80a
odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, cit.:

       „(1) Do  skupiny

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni
f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500
kg,“.

 

Vozidlo zařazené pod písm. f), jak je uvedeno v citovaném znění, je
vozidlo, které je o největší povolené hmotnosti nepřevyšující  3 500 kg,
tj. vozilo zařazené do skupiny B.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že co se týká řidičského oprávnění je držitel
řidičského oprávnění skupiny B+E oprávněn k řízení jízdní soupravy, která
je složená z motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost
nepřevyšuje 3 500 kg, ke kterému je možné připojit přípojné vozidlo o
největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním
orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů
zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn
podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž
přípravě se podílí.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7840 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. http://www.dopravniinfo.cz/

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo dopravy k vyřízení mé žádosti 'Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.'.

Rád bych reagoval na Vaší odpověď , kde tedy citujete zakon : že mohu za návěsovou dodávku, která je do 3500 kg celkové hmotnosti a má tažné zařízení " točnici " na 6.910 kg. připojit
jen návěs o celkové hmotnosti 3,500 kg.

Proto Vás prosím o vysvětlení tohoto :

Skupina B+E :

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje podle § 81 odst. 10 zákona o silničním provozu k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c). Po převedení do normálního jazyka to znamená následující. V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. Odkaz na odstavec 4 písmeno c) v cit. ustanovení je nutno chápat tak, že v případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.

Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o traktory). Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy.

Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS).

zdroj textu www.mdcr.cz

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/uzitna_...

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 24.09.2019 22:18:48
Předmět zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Užitná
nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 24.09.2019 22:18:48
Subject of the message: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Šimandl Daniel                              e-mail:
[1][FOI #7840 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 402/2019-072-Z106/5

 

Věc: Podání ze dne 24. 9. 2019 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se opět na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako
„Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 24. 9.
2019, které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
51429/2019-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem
případě. Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo dopravy k
vyřízení mé žádosti 'Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.'. Rád bych
reagoval na Vaší odpověď , kde tedy citujete zakon : že mohu za návěsovou
dodávku, která je do 3500 kg celkové hmotnosti a má tažné zařízení "
točnici " na 6.910 kg. připojit

jen návěs o celkové hmotnosti 3,500 kg.  Proto Vás prosím o vysvětlení
tohoto :

Skupina B+E :

 

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje podle § 81 odst. 10 zákona o
silničním provozu k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla
uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu
podle odstavce 4 písmeno c). Po převedení do normálního jazyka to znamená
následující. V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové
vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž
k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti
nad 750 kg. Odkaz na odstavec 4 písmeno c) v cit. ustanovení je nutno
chápat tak, že v případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení
maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.

 

Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do
jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k
tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro
brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde
platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v
němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních
souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného
vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční
rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti
tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných
vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1
nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o
traktory).Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním
skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250
kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U
tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg
hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy.

 

Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům
Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS). zdroj textu
[2]www.mdcr.cz“

 

Úvodem je nutné znovu vysvětlit, že na dotazy, které kladete, se zákon o
svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Pokud chtějí žadatelé
vysvětlit právní normy, pokud požadují jejich výklad, pak se nejedná o
informaci ve smyslu tohoto zákona. Navzdory tomu se Vám ministerstvo
snažilo a stále snaží vyjít vstříc a namísto zamítnutí Vaši žádosti Vám
připravit odpovědi. (Je vhodné podotknout, že bez ohledu na to, co míníte
poradenským týmem Otevřete, tak Ministerstvo dopravy smí při vyřizování
žádostí postupovat pouze tak, jak mu ukládá zákon. A zákon takový
poradenský tým nijak nedefinuje.)

Ministerstvo dopravy Vám tedy nad rámec zákonných povinností a na základě 
vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel a Odboru
agend řidičů  poskytuje následující vysvětlení.

V části, týkající se řidičského oprávnění skupiny B+E byla předchozí
odpověď pro Vás zpracována v rámci citace zákona č. 361/2000 Sb., který je
v současné době v platnosti.

 

Vyjádření k řidičskému oprávnění skupiny B+E, které jste přiložil ke svému
dotazu, bylo zpracováno v období (r. 2006), kdy  v rámci rozsahu
řidičského oprávnění skupiny B+E nebyla vymezena největší povolená
hmotnost pro přípojné vozidlo, tak jak je tomu v současné době, tj.
nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje  3 500 kg (znění
současné platné právní úpravy je v účinnosti od data 19. 1. 2013). Pokud
jste získal  řidičské oprávnění skupiny B+E před 19. 1. 2013, pak
předmětné vyjádření je stále platné, tj. v případě složení vozidel do
jízdní soupravy, je možné připojit za motorové vozidlo přípojné vozidlo
bez omezení největší povolené hmotnosti. Pro úplnost sdělujeme, že hodnoty
týkající se okamžité hmotnosti užité v předmětném vyjádření a vztahující
se ke spojitelnosti vozidel z technického hlediska, jsou platné pro území
České republiky, v ostatních státech může platit jiné pravidlo.

 

Pokud se jedná o vyjádření k teoretickému výpočtu maximální soupravy,
který je uveden v závěru druhého odstavce současného podání,  tj. hmotnost
soupravy  12 250 kg,  resp. 8 750 kg sdělujeme, že  uvedené podmínky
spojování vozidel do jízdních souprav dle zmínění vyhlášky č. 341/2002 Sb.
 jsou dle současné právní úpravy podle vyhlášky č. 209/2018 Sb. (vyhláška
č. 341/2002 Sb. již byla zrušena). Nicméně principy jsou obdobné, avšak je
třeba si uvědomit, že tyto podmínky pro spojování vozidel do jízdních
souprav prezentují technické parametry vozidel, tj. to co lze technicky
spojit a provozovat, tak, aby po technické stránce byla taková souprava
v souladu s technickými podmínkami provozu, a tedy bezpečná. Tj. tímto
předpisem jsou prezentovány požadavky na vozidla,  nikoliv na řidiče.
Požadavky na řidiče resp. řidičské oprávnění je dáno zákonem č. 361/2000
Sb.,  tak jak již bylo výše uvedeno.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [12]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7840 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. http://www.dopravniinfo.cz/

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo dopravy k vyřízení mé žádosti 'Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.'.

Děkuji za odpověd.
Ještě tedy poslední dotaz : v případě, že podstoupím autoškolu na řízení skupiny C1,
potřebuji profesní průkaz řidiče pokud bude celková hmotnost soupravy 7,490 kg ?
omlouvám se za " hloupé " dotazy, ale u této " zvláštní " dodávky mi opravdu nikdo není
schopen odpovědět. Mým cílem je postavit soupravu této hmotnosti, ale nemám finanční prostředky a ani nechci absolvovat školení profesní způsobilosti řidiče ačkoli pracuji jako řidič dodávky už 20 let. Zakládám vlastní firmu a mé finance nejsou nevyčerpatelné. Do začátku je potřeba každá koruna.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/uzitna...

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 20.10.2019 22:00:14
Předmět zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Užitná
nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 20.10.2019 22:00:14
Subject of the message: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Užitná nosnost návěsové dodávky do 3.5 t.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Šimandl Daniel                              e-mail:
[1][FOI #7840 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 435/2019-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 20. 10. 2019 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se opět na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako
„Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 20. 10.
2019, které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
56078/2019-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Ještě tedy poslední dotaz : v případě, že podstoupím autoškolu na řízení
skupiny C1, potřebuji profesní průkaz řidiče pokud bude celková hmotnost
soupravy 7,490 kg ?“

 

Úvodem je nutné znovu připomenout a vysvětlit, že na dotazy, které
kladete, se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Zákon se
zjednodušeně řešeno vztahuje na jednoduché získání dříve vypracovaných
písemných dokumentů. V situaci, kdy však někdo žádá radu jak postupovat či
potřebuje vysvětlit vhodný postup, tak se o žádost podle InfZ většinou
nejedná.

Ministerstvo dopravy Vám nicméně ještě nad rámec zákonných povinností a na
základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel a
Odboru agend řidičů, s odkazem na předchozí odpovědi, poskytuje
následující vysvětlení.

K „Ještě tedy poslední dotaz : v případě, že podstoupím autoškolu na
řízení skupiny C1, potřebuji profesní průkaz řidiče pokud bude celková
hmotnost soupravy 7,490 kg ?“

 

Podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. může řídit motorové
vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1 nebo C1+E pouze osoba, která mimo
jiné podniká nebo vykonává závislou práci pro zaměstnavatele a je kromě
dalších podmínek též profesně způsobilá. Jaké motorové vozidlo s jakým
řidičským oprávněním smí řidič řídit je uvedeno v §  3 odst. 3 písm. a) z.
č. 361/2000 Sb. (řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je
držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel
podle § 80a citovaného zákona).

 

K   „v případě, že podstoupím autoškolu na řízení skupiny C1“,potřebuji
profesní průkaz řidiče pokud bude celková hmotnost soupravy 7,490 kg ? Mým
cílem je postavit soupravu této hmotnosti, ale nemám finanční prostředky a
ani nechci absolvovat školení profesní způsobilosti řidiče ačkoli pracuji
jako řidič dodávky už 20 let.

 

Máte-li v úmyslu řídit soupravu vozidel složenou z tažného vozidla skupiny
B a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
přičemž nejvyšší povolená hmotnost této soupravy nepřesahuje 12 000 kg
(bude se jednat o soupravu dle Vašich představ) a bude-li tato souprava
spojitelná podle platných ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.,  pak ale takto
spojená souprava bude podle § 80a odst. 1 písm. l zákona č. 361/2000 Sb.
tvořit jízdní soupravu zařazenou do skupiny vozidel C1+E, pro jejíž řízení
musíte být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E a  pro
řízení v rámci podnikání nebo vykonávání závislé práce pro zaměstnavatele
musíte plnit podmínku profesní způsobilosti podle § 3 odst. 4 zákona č.
361/2000 Sb.

 

Pokud nemáte v úmyslu být profesně způsobilým řidičem, pak nezbývá než
řídit následující jízdní soupravy:

(S řidičským oprávněním pro skupinu B)

Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem nepřevyšujícím 750 kg.

Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem převyšujícím 750 kg, pokud největší
povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg.

 

(S řidičským oprávněním pro skupinu B v rozšířeném rozsahu)

Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem převyšujícím 750 kg, pokud největší
povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje
4 250 kg.

 

(S řidičským oprávněním pro skupinu B+E)

Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem o nejvyšší povolené hmotnosti
nepřevyšující 3 500 kg.

 

Ve všech výše případech musí jízdní souprava plnit mimo jiné také další
podmínky spojitelnosti podle zákona č. 56/2001 Sb. a dalších platných
právních předpisů.

 

Závěrem si dovolujeme opět upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je
ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních
předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je
oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na
jejichž přípravě se podílí.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7840 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Simandl Daniel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Byl jsem uspokojen Vaší odpovědí. Děkuji za ochotu a trpělivost při
řešení mých otázek. To je vše.

S přátelským pozdravem,

Simandl Daniel

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 31.10.2019 13:36:10
Předmět zprávy: Re: Podání ze dne 20. 10. 2019 - Odpověď
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 31.10.2019 13:36:10
Subject of the message: Re: Podání ze dne 20. 10. 2019 - Odpověď
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport