Územní rozhodnutí k.ú. Vršovice

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání dokumentace k územnímu rozhodnutí na pozemky, sousedící se stadionem Bohemians Praha, parc. č. 1121/1, LV 1035.

Doklady můžete zaslat na mou mailovou adresu [email address].

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166abc0 3960 abd0 3360 abc0366493dc.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 739 c17395c8 infoprovsechny.cz 5b0128e05055046cca4988cb9536f5a2.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Územní rozhodnutí k.ú. Vršovice', které jste 28.01.2014 v 12:39:35 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abc0-3960-abd0-3360-abc0366493dc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 739 c17395c8 infoprovsechny.cz 5b0128e05055046cca4988cb9536f5a2.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Územní rozhodnutí k.ú. Vršovice" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

3 přílohy

 
Městská část Praha 10
Odbor Stavební

 

Spis. zn.:  OST 010676/2014/Ga

Č.j.:           P10-010810/2014

Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 
267093557                                                                                                           
V Praze, dne 29.1.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážená paní,

 

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 29.1.2014  Vaši
žádost podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve
znění  „…   prosím o zaslání dokumentace k územnímu rozhodnutí na pozemky,
sousedící se stadionem Bohemians Praha, parc.č. 1121/1, LV 1035.  …“.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v následující formě:     

 

Výpisem z listu vlastnictví č. 1035 vedeném Katastrálním úřadem Praha, pro
území Vršovice, bylo zjištěno, že k pozemku parcelní číslo 1121/1, o
výměře  11257 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití pozemku - jiná
plocha, je zapsáno vlastnické právo pro Hlavní město Praha, IČ:00064581,
Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město a svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce pro Městskou část Praha 10, IČ:00063941,
Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10 – Vršovice.

Z archivních materiálů zdejšího stavebního úřadu bylo zjištěno, že k výše
uvedenému pozemku bylo odborem územního plánování MHMP pod zn.:
137255/97/OUR/V/Kos ze dne 25.5.1998 vydáno rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu „Integrovaný obchodní a bytový dům DELVITA“ a dále pod zn.:
122044/98/OUR/V/Kos ze dne 29.5.1998 vydáno rozhodnutí o umístění stavby a
udělení výjimky na stavbu „Bytový dům Petrohradská ul.“

Kopii obou  územních rozhodnutí Vám v příloze tohoto sdělení zasíláme.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části
Praha 10.

 

 

 

 

otisk úředního razítka
 
Ing. Jana Königová

vedoucí odboru stavebního

 Obdrží:

 1.  
 2. [1]@gmail.com
 3. [2][FOI #739 e-mail] ??
 4. spis OST,

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #739 e-mail] ??

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

3 přílohy

 
Městská část Praha 10
Odbor Stavební

 

Spis. zn.:  OST 010676/2014/Ga

Č.j.:           P10-010810/2014

Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 
267093557                                                                                                           
V Praze, dne 29.1.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážená paní,

 

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 29.1.2014  Vaši
žádost podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve
znění  „…   prosím o zaslání dokumentace k územnímu rozhodnutí na pozemky,
sousedící se stadionem Bohemians Praha, parc.č. 1121/1, LV 1035.  …“.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v následující formě:     

 

Výpisem z listu vlastnictví č. 1035 vedeném Katastrálním úřadem Praha, pro
území Vršovice, bylo zjištěno, že k pozemku parcelní číslo 1121/1, o
výměře  11257 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití pozemku - jiná
plocha, je zapsáno vlastnické právo pro Hlavní město Praha, IČ:00064581,
Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město a svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce pro Městskou část Praha 10, IČ:00063941,
Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10 – Vršovice.

Z archivních materiálů zdejšího stavebního úřadu bylo zjištěno, že k výše
uvedenému pozemku bylo odborem územního plánování MHMP pod zn.:
137255/97/OUR/V/Kos ze dne 25.5.1998 vydáno rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu „Integrovaný obchodní a bytový dům DELVITA“ a dále pod zn.:
122044/98/OUR/V/Kos ze dne 29.5.1998 vydáno rozhodnutí o umístění stavby a
udělení výjimky na stavbu „Bytový dům Petrohradská ul.“

Kopii obou  územních rozhodnutí Vám v příloze tohoto sdělení zasíláme.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části
Praha 10.

 

 

 

 

otisk úředního razítka
 
Ing. Jana Königová

vedoucí odboru stavebního

 Obdrží:

 1.  
 2. [1]@gmail.com
 3. [2][email address]
 4. spis OST,

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

3 přílohy

 

 

JUDr. Karel Gavlák

právník

odboru stavebního

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel: +420 267093111

E-mail: k[1][email address]

[2]www.praha10cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10cz/

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

3 přílohy

 

 

JUDr. Karel Gavlák

právník

odboru stavebního

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel: +420 267093111

E-mail: k[1][email address]

[2]www.praha10cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10cz/

Ivana Mádrová zanechal/a poznámku ()

Obdržela jsem územní rozhodnutí bez výkresové části s tím, že ji městská část nevlastní s odkazem na magistrát. Ten rovněž popřel držení výkresové dokumentace.

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

3 přílohy

 

 
Městská část Praha 10
Odbor Stavební

 

Spis. zn.:  OST 010676/2014/Ga

Č.j.:           P10-017190/2014

Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon:
 267093557                                                                             
V Praze, dne 12.2.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážená paní ,

 

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 29.1.2014  Vaši
žádost podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve
znění  „…   prosím o zaslání dokumentace k územnímu rozhodnutí na pozemky,
sousedící se stadionem Bohemians Praha, parc.č. 1121/1, LV 1035.  …“.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám byla požadovaná informace poskytnuta
pod Spis. zn.:  OST 010676/2014/Ga, Č.j.: P10-010810/2014 ze dne
29.1.2014, kterou tímto doplňujeme v následující formě:     

 

Kopie výkresové dokumentace – situační výkres v příloze tohoto sdělení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části
Praha 10.

 

 

 

 

otisk úředního razítka
 
Ing. Jana Königová

vedoucí odboru stavebního

 Obdrží:

 1.  
 2.  
 3. [1][FOI #739 e-mail] ??
 4. spis OST,

 

 

 

 

 

JUDr. Karel Gavlák

právník

odboru stavebního

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel: +420 267093111

E-mail: k[2][email address]

[3]www.praha10cz

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #739 e-mail] ??
2. mailto:[email address]
3. http://www.praha10cz/