Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ivan Vystrčil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

územní řízení pro výstavbu Logistického centra Holubice

Čekáme, až si Ivan Vystrčil přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ivan Vystrčil

Povinný subjekt: Město Slavkov u Brna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

z veřejných zdrojů jsem se dozvěděl, že společnost Goodman Czech republik, s.r.o. plánuje výstavbu Logistického centra Holubice, v katastru obce Holubice. Proto bych chtěl vědět následující:
a) Jaký je celkový záměr projektu, včetně aktuální vizualizace
b) Zda-li součástí řízení je zkoumání vlivu na životní prostředí, pokud ano s jakými výsledky.
c) Zda-li součástí řízení je zkoumání vlivu na dopravní situaci okolních komunikací, zejména situace na silnici 430 a exitu číslo 210 v obou směrech na dálnici D1 (E50).
d) Jaký je předpokládaný termín zahájení výstavby a doby výstavby.

S přátelským pozdravem,

Ivan Vystrčil

Radim Bohdálek, Město Slavkov u Brna

1 příloha

Vážený pane Vystrčile,
V příloze Vám posílám odpověď na Váš dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci územního řízení stavby logistického centra v obci Holubice.

S pozdravem

Ing. Radim Bohdálek
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
- referent územního a stavebního řízení

Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

Tel.: +420 544 121 183 | e-mail: [emailová adresa] | www.slavkov.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ivan Vystrčil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.