Uzavření dětských hřišť v zimním období

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o vysvětlení, z jakého důvodu město přes zimu uzavírá dětská hřiště.

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2182/2015

Žádost o informace podle dotaz – Uzavření dětských hřišť v zimním období

 

Vážená paní, vážený pane,

obracíte se na město Kouřim s dotazem a prosíte o vysvětlení skutečnosti,
že město na období sklonku podzimu a zimy uzavírá dětská hřiště. Nejprve
si specifikujeme, co je myšleno dětským hřištěm – prostor pro děti, kde si
užívají bezstarostných a bezpečných hrátek a radovánek s rodiči či
kamarády. Město Kouřim vlastní celkem dvě veřejná dětská hřiště, která
podléhají kontrole v rámci bezpečnosti, veškeré prvky jsou nezávadné a
udržované. Jedno dětské hřiště se nachází v městském parku a druhé u
sportovní haly. V obou případech je možnost návštěvy hygienických
místností – WC, avšak městské toalety se na období sklonku podzimu a zimy
,,zazimovávají“, aby nedocházelo k zamrzání vodního potrubí apod.. Jsme si
vědomi, že dětská hřiště jsou prostory pro maminky s dětmi. Našim úkolem
je na nich udržovat správné zázemí, čistotu a hlavně veškerou možnou
bezpečnost všech prvků, které dětem slouží pro radost. Při shrnutí situace
– konec podzimního a zimní období není v hodné k hrátkám dětí na
dřevěných, kovových či provazových atrakcích z důvodu bezpečí (uklouznutí
na dřevu, promočení oděvu se zdravotními následky, …) a bez přístupu
k toaletám nevzniká plnohodnotné zázemí. Blíží se období Vánoc, rodinné
pohody, kdy děti s rodiči vyhledávají krásy Staré Kouřimi, a to hlavně
v případě sněhu. A v ostatních případech nevlídného počasí využívají
krátké procházky, nikoliv dětská hřiště.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

Ing. Vendula Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Odpověď města mi přijde jako absurdní. Na jednu stranu se pyšníte titulem Obec přátelská rodině, ale přitom jste jediné mi známé město, které v zimním období (rozumějte od 6. 11. 2015 do poloviny března 2016) uzavírá dětské hřiště. Důvodem je údajná starost o bezpečnost dětí (aby neuklouzly, aby neměly mokrý oděv a aby měly kam chodit na záchod). Při stejné logice by město mělo v tomto období pro děti uzavřít i všechny chodníky a nejlépe celé město.

Vážení radní, na bezpečnost dětí většinou dohlíží maminky, které samy nejlépe odhadnou situaci na hřišti. Malé děti navíc nosí plinky. Také nerozumím tomu, čím jsou houpačky, pružinové houpadla, kreslící tabule atd. v zimně nebezpečné.

Jak jsem již zmiňovala, jste jediné mi známé město, které v zimně uzavírá dětské hřiště. A já s dítětem cestuji opravdu hodně. Přemýšlejte více o svých rozhodnutích hlavou a ne podle kalendáře!