Uzavření dětských hřišť a parků

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informaci 1/ z jakých konkrétních důvodů jsou stále uzavřena dětská hřiště a psí parky v Mladé Boleslavi, když ve všech ostatních obcích v ČR jsou tato zařízení v provozu. 2/ Kteří konkrétní odborníci či instituce uzavření těchto zařízení v Mladé Boleslavi doporučili. 3/ Kteří členové vedení města souhlasí s tím, aby tato zařízení byla stále uzavřena a kteří členové vedení města jsou pro otevření těchto zařízení. 4/ Kdo a dle čeho rozhodne o otevření těchto zařízení.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20200000003425

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Uzavření dětských hřišť a parků
Datum doručení: 15.5.2020 11:43:10
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o informaci 1/ z jakých konkrétních důvodů jsou stále
uzavřena dětská hřiště a psí parky v Mladé Boleslavi, když ve všech
ostatních obcích v ČR jsou tato zařízení v provozu. 2/ Kteří konkrétní
odborníci či instituce uzavření těchto zařízení v Mladé Boleslavi
doporučili. 3/ Kteří členové vedení města souhlasí s tím, aby tato
zařízení byla stále uzavřena a kteří členové vedení města jsou pro
otevření těchto zařízení. 4/ Kdo a dle čeho rozhodne o otevření těchto
zařízení. S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte
elektronicky na e-mail: [FOI #8278 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také
splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup
(§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako
provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a
případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou
identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní
e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při
uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání: 15/5/2020
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem
informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami –
ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Kolomazníková Andrea, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

Dobrý den, paní Brzobohatá,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Andrea Kolomazníková

asistentka tajemníka

Magistrátu města Mladá Boleslav

č. telefonu: 326 715 171

e-mail: [emailová adresa]