Uzavřené smlouvy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martin Rytíř

Povinný subjekt: Městská část Praha - Zbraslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto Vás žádám v souladu s § 4 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následující informace:
1. kopii Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace návrhu/studie stavby „Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny“ se společností: Projektil architekti, s. r. o.,IČ: 271 18 436, se sídlem: Malátova 395/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov uzavřenou v souladu s usnesením č. R 13 186 16 ze dne 2. 5. 2016

2. kopii Smlouvy o dílo, poskytování prací a služeb, za účelem opravy objektu na pozemku parc. č. 32 v k. ú. Zbraslav, se společností AXIOM REAL, spol. s r. o., IČ: 256 45 510, se sídlem: Kolovratská 4/100, 100 00 Praha 10 uzavřenou v souladu s usnesením č. R 11 160 16 ze dne 19. 4. 2016.

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. ve formátu PDF.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

S přátelským pozdravem,

Martin Rytíř

"Mgr. Hana Haubertová", Městská část Praha - Zbraslav

5 příloh

 • Attachment

  UTF 8 Hana Haubertov.jpg

  16K Download

 • Attachment

  UTF 8 odpov 106 Martin Ryt.pdf

  380K Download

 • Attachment

  UTF 8 85 2016 Smlouva o d lo Projektil architekti.pdf

  2.6M Download

 • Attachment

  UTF 8 92 2016 Smlouva o d lo poskytov n prac a slu eb AXIOM REAL spol.s r.o..pdf

  1.9M Download

 • Attachment

  smime.p7s

  3K Download

Na základě Vašeho požadavku Vám v příloze zasílám ve formátu PDF Smlouvu o
dílo na vypracování projektové dokumentace návrhu/studie stavby
„Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny“ se společností:
Projektil architekti, s. r. o., a dále Smlouvu o dílo, poskytování prací a
služeb, za účelem opravy objektu na pozemku parc. č. 32 v k. ú. Zbraslav.

 

S pozdravem

 

 

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping
--

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CHAUBER%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CHAUBER%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CHAUBER%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml