Utajované smlouvy MV

Martin Turček vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martin Turček

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o následovné informace:
Seznam informací o utajovaných smlouvách(utajované informace dle Zákona č. 412/2005) Ministerstva vnitra uzavřených od roku 2008 v členění:
protistrana(dodavatel), smluvní cena, datum uzavřetí, název smluvy.

Na základě rozsudku Najvyššieho súdu SR tyhle základní metainformace o smlouvách nesplňují kriteria utajovaných skutečností:
https://www.scribd.com/doc/244097717/Roz...

S přátelským pozdravem,

Martin Turček
Schurmannova 7, 94901, Nitra, Slovenská Republika

S přátelským pozdravem,

Martin Turček

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.11.2017 16:50:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Utajované smlouvy MV elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.11.2017 16:50:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Utajovan...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 27.11.2017 16:50:50
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03QEIX7.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo vnitra [1]7/12/2017

PID: MVCRX03QX9HB
Spis. značka: MV-137037-4/KM-2017
Odesilatel: M-KM
Věc: Sdělení k žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ut...