Utajované smlouvy

Martin Turček vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo obrany

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martin Turček

Povinný subjekt: Ministerstvo obrany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o následovné informace:
Seznam informací o utajovaných smlouvách(utajované informace dle Zákona č. 412/2005) GFŘ uzavřených od roku 2008 v členění:
protistrana(dodavatel), smluvní cena, datum uzavřetí, název smluvy.

Na základě rozsudku Najvyššieho súdu SR tyhle základní metainformace o smlouvách nesplňují kriteria utajovaných skutečností:
https://www.scribd.com/doc/244097717/Roz...

S přátelským pozdravem,

Martin Turček
Schurmannova 7, 94901, Nitra, Slovenská Republika

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 23.11.2017 6:57:19
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Utajované smlouvy
ID Podání / Submission ID: 30297

Zpráva vytvořena / This message created: 23.11.2017 6:57:20

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 23.11.2017 6:57:19
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Dagmar Čižmárová

V Praze dne 23.11.2017
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 30297
Turček, Turček Martin

pankove, Ministerstvo obrany

1 příloha

V připojeném souboru zasíláme vyrozumění o prodloužení lhůty k vyřízení
Vaší žádosti ze dne 22. 11. 2017, podané podle zákona o svobodném přístupu
k informacím.

 

Oddělení korespondence

Kancelář ministra

pankove, Ministerstvo obrany

1 příloha

Vážený pane,

v připojeném souboru zasíláme informace na základě Vaší žádosti ze dne 22.
11. 2017, podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Oddělení korespondence

Kancelář ministra