Utajované smlouvy

Martin Turček vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martin Turček

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o následovné informace:
Seznam informací o utajovaných smlouvách(utajované informace dle Zákona č. 412/2005) GFŘ uzavřených od roku 2008 v členění:
protistrana(dodavatel), smluvní cena, datum uzavřetí, název smluvy.

Na základě rozsudku Najvyššieho súdu SR tyhle základní metainformace o smlouvách nesplňujú kriteria utajovaných skutečností:
https://www.scribd.com/doc/244097717/Roz...

S přátelským pozdravem,

Martin Turček
Schurmannova 7, 94901, Nitra, Slovenská Republika

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 14/11/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 127775/17 a předána Odboru komunikace.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem

K. Bloudková