Usnesení ve věci pod spisovým číslem 2 T 144 / 2017

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Okresní soud v Hodoníně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás o anonimizované usnesení ve věci pod spisovým číslem 2 T 144 / 2017

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Okresní soud v Hodoníně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení ve věci pod
spisovým číslem 2 T 144 / 2017" s evidenčním číslem
6b23bfc1-9843-4ac1-a3f2-34238581fbad a s běžným číslem 3199/2020 bylo
doručeno dne 23.01.2020 16:04:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hodoníně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Hodoníně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení ve věci pod
spisovým číslem 2 T 144 / 2017" s evidenčním číslem
6b23bfc1-9843-4ac1-a3f2-34238581fbad a s běžným číslem 3199/2020, doručené
dne 23.01.2020 v 16:04:08 a ověřené dne 23.01.2020 v 16:06:02, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 12/2020" a ke zpracování dne 31.01.2020
v 09:13:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Hodonín

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Motyčka Petr JUDr., Okresní soud v Hodoníně

Vážený pane Rozehnal,

 

tímto Vás vyzývám k upřesnění Vaší žádosti ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.
Pokud žádáte „anonymizované usnesení pod spisovým číslem 2T 144/2017“,
není zřejmé, jaké konkrétní rozhodnutí máte na mysli. Konkretizujte tedy
Vaši žádost tak, aby byla možná identifikace požadovaného rozhodnutí.
Upřesnění mi zašlete obratem v odpovědi na tuto emailovou zprávu.

 

S pozdravem

 

JUDr. Petr Motyčka

asistent soudce a tiskový mluvčí

 

Okresní soud v Hodoníně

email: [emailová adresa], [emailová adresa]

tel.: 518 307 239

 

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Motyčka Petr JUDr.

Věc:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane, reaguji na Vaši výzvu o upřesnění dotazu a sděluji Vám, že požaduji Rozsudek ze dne 23.10.2019.

S pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Motyčka Petr JUDr., Okresní soud v Hodoníně

1 příloha

Dobrý den,

Přílohou zasílám požadované rozhodnutí. Pro úplnost uvádím, že rozsudek s ohledem na podané odvolání není v právní moci.

S pozdravem
JUDr. Petr Motyčka

ukázat citované pasáže