Usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 2019

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás o anonimizované usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 2019.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení ve věci pod
spisovým číslem 7 TO 436 / 2019" s evidenčním číslem
0d2ba5eb-70f7-4482-ad6b-cdb66b0186cd a s běžným číslem 18780/2020 bylo
doručeno dne 23.01.2020 15:56:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu