Usnesení spis. zn. 14 Cmo 188/2018 ze dne 2. 1. 2019

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí anonymizovaného Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. ve věci spis. zn. 14 Cmo 188/2018 ze dne 2. 1. 2019, jež se má týkat založení svěřenského fondu.

Mnohokrát děkuji

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení spis. zn.
14 Cmo 188/2018 ze dne 2. 1. 2019" s evidenčním číslem
267fb569-fea8-4d5c-9dcd-576351b23be3 a s běžným číslem 11911/2020 bylo
doručeno dne 17.08.2020 13:42:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha