Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 10. 2018

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o poskytnutí anonymizovaného Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 10. 2018, které se má týkat technické změny statutu svěřenského fondu, na jejímž základě může být plnění poskytnuto i z jiných disponibilních prostředků fondu nikoliv jen ze zisku.

Mnohokrát děkuji.

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení Okresního
soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 10. 2018" s evidenčním číslem
4c688ceb-f2c0-4bff-b6f7-67ef9be0d11d a s běžným číslem 25622/2020 bylo
doručeno dne 17.08.2020 13:40:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení Okresního
soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 10. 2018" s evidenčním číslem
4c688ceb-f2c0-4bff-b6f7-67ef9be0d11d a s běžným číslem 25622/2020,
doručené dne 17.08.2020 v 13:40:11 a ověřené dne 17.08.2020 v 13:50:30,
bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 211/2020" a ke zpracování dne
18.08.2020 v 07:09:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav Ing., Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

text v příloze

Janča Vratislav Ing., Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Příloha k odpovědi