Petr Křístek

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o znění:
a) usnesení krajského soudu v Brně ze dne 17.září 2003, číslo jednací 46K 32/2002-105, kterým byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Valcom CZ. a.s., se sídlem Vyškov, Brněnská 25 a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 17.září 2003.

b) usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.8.2009, č.j. 46K 32/2002-279, které nabylo právní moci dne 18.9.2009, jímž byl zrušen prohlášený konkurs ze dne 17.9.2003, č.j. 46K 32/2002-105 konkursu

S přátelským pozdravem,

Petr Křístek

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení o zrušení
konkursu" s evidenčním číslem 2641805d-7f17-49d8-96c7-114fe0dd07fe a s
běžným číslem 1754/2019 bylo doručeno dne 03.01.2019 11:43:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Angyalossy Eva Mgr., Krajský soud v Brně

1 příloha

 

Dobrý den,

 

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

 

Prosím o potvrzení přijetí emailu včetně příloh!

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Eva Angyalossy

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]

Petr Křístek

Povinný subjekt: Angyalossy Eva Mgr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Děkuji za rychlost a úplnost poskytnutí požadovaných informací, velmi jste mi pomohla

S pozdravem,

Petr Křístek