Usnesení KUZL 67727/2020

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer vznesl tento dotaz dotaz na Zlínský kraj

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informace v anonymizované podobě ze dne 9.10.2020, č. j. KUZL 67727/2020.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2020-10-15 19:04:29.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Usnesení KUZL 67727/2020
Identifikátor / Identier: KUZL0C1F5SSL

[Východní Morava] <https://www.vychodni-morava.cz/>

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.10.2020 19:04:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Usnesení KUZL 67727/2020 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.10.2020 19:04:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 16.10.2020 09:27:31

Vaše podání ze dne: 15.10.2020 19:04:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Usnesení KUZL 67727/2020
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00HDDC6
Datum zaevidování: 15.10.2020 19:04:29
Vaše evidenční údaje: Gehringer Renata, Mge. et Mgr., Ve Svahu 1500, 75701 Valašské Meziříčí, [FOI #8414 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

[Východní Morava] <https://www.vychodni-morava.cz/>

Slobodian Sandra, Zlínský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUZLP0182VSP
Značka : KUZL 69745/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Právní a kraj. ŽÚ
Věc : Odpověď R. Gehringer
Věc podrobně : Odpověď R. Gehringer
Datum podání : 30.10.2020

[Východní Morava] <https://www.vychodni-morava.cz/>