Usnesení č. j. SFJ 482/2018/KSPL

Daniela Radikovská vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Plzni

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o anonymizované Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. SFJ 482/2018/KSPL ze dne 9. 7. 2018.

Děkuji mnohokrát.

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení č. j. SFJ
482/2018/KSPL" s evidenčním číslem f3fbebe2-d17a-4eff-96cc-304dd4d69905 a
s běžným číslem 94416/2020 bylo doručeno dne 17.08.2020 13:32:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kuchařová Marcela, Krajský soud v Plzni

3 přílohy

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti doručené zdejšímu soudu dne 17. srpna 2020 zasílám
v příloze odpověď, včetně přílohy, tj. anonymizovaného rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Marcela Kuchařová

referentka agendy Si, vedoucí kanceláře správy soudu

 

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: +420 377 868 253

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]