Usnesení č. j. 55 C 285/2017-39

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o anonymizované usnesení Městského soudu v Brně č. j. 55 C 285/2017-39 ze dne 11. 4. 2018 týkající se změny statutu svěřenského fondu.

Předem mockrát děkuji.

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení č. j. 55 C
285/2017-39" s evidenčním číslem fefa4ba1-9ad7-4d22-92fd-ac7fd0d7063a a s
běžným číslem 105714/2020 bylo doručeno dne 29.07.2020 18:20:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

2 přílohy

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

ukázat citované pasáže