Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Bičej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

usnesení č. j. 15 Co 180/2018-168

Čekáme, až si Vít Bičej přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Českých Budějovicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí anonymizované verze usnesení ze dne 22. června 2018, č. j. 15 Co 180/2018-168. Uvedené prosím sdělte v elektronické podobě na níže uvedený e-mail.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Vít Bičej
exekutorský koncipient
pověřený JUDr. Petrem Kociánem

Krajský soud v Českých Budějovicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - usnesení č. j. 15 Co
180/2018-168" s evidenčním číslem 9e92cb25-bb8e-4516-81cd-e16fdeb398bf a s
běžným číslem 84837/2019 bylo doručeno dne 22.11.2019 14:48:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Českých Budějovicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kumšta Pavel Mgr., Krajský soud v Českých Budějovicích

2 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Bičej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.