Usnesení č. j. 14 Nc 28001/2018-24

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí anonymizovaného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 14 Nc 28001/2018-24 ze dne 25. 4. 2018, jež se týká změny statutu svěřenského fondu.

Předem mockrát děkuji

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení č. j. 14 Nc
28001/2018-24" s evidenčním číslem 65c50b53-4a61-4753-b985-a5cacb543955 a
s běžným číslem 71577/2020 bylo doručeno dne 29.07.2020 18:12:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení č. j. 14 Nc
28001/2018-24" s evidenčním číslem 65c50b53-4a61-4753-b985-a5cacb543955 a
s běžným číslem 71577/2020, doručené dne 29.07.2020 v 18:12:19 a ověřené
dne 29.07.2020 v 18:23:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI
307/2020" a ke zpracování dne 30.07.2020 v 08:12:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ceplová Magdalena Mgr., Obvodní soud pro Prahu 4

3 přílohy

Vážená paní Radikovská,

 

zdejší soud Vám zasílá výše uvedené dokumenty a žádá o písemné potvrzení
přijetí této emailové zprávy zpět na adresu
[1][emailová adresa].

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Magdalena Ceplová

asistentka soudce

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 - Vršovice

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]