Usnesení 91 Nc 10498/2004

Dotaz byl odmítnut Okresní soud v Ostravě.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Usnesení 91 Nc 10498/2004-4 ze dne 2.11.2004 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík