Usnesení 90 Nc 10036/2004

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Ostravě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Okresní soud v Ostravě.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Usnesení 90 Nc 10036/2004-20 ze dne 5.8.2004 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík