Usnesení 7 TO 171 / 2018

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o nahlédnutí (nejlépe zaslání kopie) usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 171 / 2018

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 7 TO 171 /
2018" s evidenčním číslem b6656a7b-372c-4293-b40f-262e862eb144 a s běžným
číslem 204264/2018 bylo doručeno dne 16.10.2018 10:19:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Angyalossy Eva Mgr., Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

Prosím o potvrzení přijetí emailu včetně příloh!

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Eva Angyalossy

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]