Usnesení 7 T 30/2005

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 7 T 30/2005 ze dne 23.01.2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 7 T
30/2005" s evidenčním číslem dec29ca0-1fbb-4a9d-8a4d-c230ab8dec62 a s
běžným číslem 61465/2015 bylo doručeno dne 18.10.2015 13:41:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 18.10.2015 o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., spočívající v poskytnutí kopie usnesení ve věci 7T 30/2005
ze dne 23.1.2013, byla zaevidována pod sp. zn. 40Si 436/2015.

 

V příloze zasílám požadované anonymizované usnesení.

 

S pozdravem.

 

M. Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2