Usnesení 74 Cm 7/2017-96 ze dne 24.4.2017

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání kopie usnesení 74 Cm 7/2017-96 ze dne 24.4.2017, byť v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 74 Cm
7/2017-96 ze dne 24.4.2017" s evidenčním číslem
390e2888-075e-4bdc-acd2-2bdef9701cc6 a s běžným číslem 8835/2018 bylo
doručeno dne 11.01.2018 07:21:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                              Spálená 2

                              112 16  Praha 2

 

Adresát :              xxx                

 

Adresa doručení:  [1][FOI #7126 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Billianová Vlastimila

referentka správy soudu

č. dv. 123/I. p.

----------------------------

Městský soud v Praze

Spálená 2, Praha 2

Tel.: 221 932 243

e-mail: [2][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7126 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

 

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                              Spálená 2

                              112 16  Praha 2

 

Adresát :              xxx                

 

Adresa doručení:  [1][FOI #7126 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7126 e-mail] ??

Povinný subjekt: Kejmarová Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Kejmarová,

potvrzuji Vám tímto doručení odpovědi na moji žádost o informaci, která se týkala 'Usnesení 74 Cm 7/2017-96 ze dne 24.4.2017'. Konstatuji, že jste tímto řádně splnili svou povinnost danou zákonem 106/1999 Sb. v plném rozsahu.

Děkuji.
S pozdravem,

Vít Veselý

S pozdravem,

Vít Veselý