Usneseni

Lenka Gerychová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Olomouci

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Gerychová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o usnesení
6To93/2019 (6To93/2019-1307)

S přátelským pozdravem,

Lenka Gerychová

Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usneseni" s
evidenčním číslem 24a93193-b066-4283-b9e5-a54804592be6 a s běžným číslem
1890/2023 bylo doručeno dne 17.03.2023 19:08:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Olomouci

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Planičková Eva, Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI

Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

tel. 585 532 111, e-mail: [1]Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail], IDDS: 2rsaa87

NAŠE Vážená paní
ZNAČKA: Si 61/2023
LXXXX GXXXX
VAŠE
ZNAČKA:  

VYŘIZUJE: Eva e-mail:
Planičková
DNE: 22.03.2023 [FOI #9499 e-mail] ??

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážená paní,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasílám anonymizované
rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2020, č. j. 6 To
93/2019-1307.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Martina Kouřilová, Ph.D., v.r.

místopředsedkyně

Vrchního soudu v Olomouci

 

 

 

Příloha

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 6 To
93/2019

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Eva Planičková

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail]