Usnesení

Dotaz byl úspěšný.

Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii usnesení z veřejného zasedání 4 T 22/2014 ze dne 1.6.2020 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení" s
evidenčním číslem 2bcf8bf4-43c2-455c-9777-0e3e952136e0 a s běžným číslem
67547/2020 bylo doručeno dne 07.10.2020 21:11:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení" s
evidenčním číslem 2bcf8bf4-43c2-455c-9777-0e3e952136e0 a s běžným číslem
67547/2020, doručené dne 07.10.2020 v 21:11:51 a ověřené dne 07.10.2020 v
21:15:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 138/2020" a ke
zpracování dne 08.10.2020 v 09:31:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Voldřich Tomáš JUDr., Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážená paní Zieglerová,

 

k Vaší žádosti ze dne 07. 10. 2020 Vám zasílám požadované usnesení, které
bylo vyhlášeno dne 01. 06. 2020 ve věci zdejšího soudu 4 T 22/2014, a to
v anonymizované podobě.

 

Vaší žádosti je tímto zcela vyhověno.

 

S pozdravem

 

JUDr. Tomáš Voldřich

asistent soudce

Okresní soud v Chomutově

Tel.: 474 698 339

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]