Usnesení 720

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o poskytnutí důvodové zprávy k níže uvedenému usnesení rady
MČ Prahy 10.
----------------
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 720
Datum: 30.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k informaci o průběhu jednání o nabídce k majetkovému vstupu
do multifunkčního stadionu v Edenu
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí
informaci o průběhu jednání o nabídce k majetkovému vstupu do
multifunkčního stadionu v Edenu dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

II. ukládá
1. Mgr. Eksteinovi, vedoucímu OMP
1.1. zajistit zpracování právních předinvestičních prověrek ve
smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu
Termín: 15. 8. 2014
1.2. zajistit zpracování znaleckého posudku ve smyslu důvodové
zprávy předloženého materiálu
Termín: 15. 8. 2014

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 720“ bylo doručeno 01.09.2014 21:27:16 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-093162/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz